صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش


 

                شریعت و فرآورده های حلال


-         ویژگی و معیار غذای حلال و طیب

-         اشتراک و افتراق ادیان در معیار حلال

-         معیار حلیت گوشت و فرآورده های آن

-         قواعد فقهی مرتبط با فرآورده های حلال

-         طهارت و نجاست در فرآورده های حلال

-         مسائل مستحدثه در فرآورده های حلال

     ...

     پژوهش، فناوری و فرآورده های حلال

 

-         روش های نوین در تولید فرآورده های حلال

-         روش های جدید در تشخیص سریع اجزاء حرام

-         جایگزین افزودنی های حرام

-         آثار فرآورده های حلال بر سلامت جسم و روان

-         تاثیر روش های مختلف کشتار در کیفیت محصول

-         تولید ترکیبات حرام در فرایند تولید محصول

     ...

          
               اقتصاد فرآورده های حلال

 

-         ضوابط و مقررات تولید، عرضه، صادرات و واردات

-         شیوه های برندسازی

-         صادرات و واردات

-         زنجیره تأمین

-         فرهنگ سازی مصرف فرآورده های حلال

-         اقتصاد مقاومتی

     ...